O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 215/1097
Heslář
-eník 
 
 
 

Jde o konatelská substantiva, např. dráteník (SYN: 2.337) a harfeník (117). Substantivum bláteník je 1× doloženo jako okazionální, zkusmý název profese,101 jinak 29× v názvu závodu horských kol Ašský bláteník.


Substantivum skleník lze vyložit jako resufixované od sklen-ěný sufixem -ík. U názvu tance mateník je sice srozumitelné, že tanečníky mátl (střídáním taktu), ale hranice základu a formantu nejsou jasné. Neprůhledný je název byliny huseník (36; jaký vztah k substantivu husa?). V korpusu vysoce převažují substantiva se sufixem -ík: deník, týdeník, bubeník, nárameník, seník, kameník ...

RN, JŠ

101     Doklad: Anvar as-Sakaf je jeden z dělníků pracujících na opravách mrakodrapů. Pro jeho profesi se v češtině obtížně hledá správný výraz. Nejpříhodnější je zedník, ale správně by se asi mělo říkat „bláteník“. Jeho úkolem je namíchat tu správnou směs a z nebezpečně vypadající primitivní lávky, jištěné ze země přes kladku spolupracovníkem, oplácávat mrakodrapy novými vrstvami bláta a hlíny.

Heslo 215/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018