O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 192/1097
Heslář
-echa 
 
 
 

Sufix s významem podobnosti, doložený ve slově macecha (SYN: 1.658), by bylo možné shledat i v substantivu vařecha (107), ale není jasné, zda jde o nějak související způsob tvoření: vařecha je spíše augmentativum k vařečka.


Doložena jsou substantiva s tvarotvorným základem zakončeným na -ech- (střecha, neplecha, neposlecha) a řada vlastních jmen.

RN, JŠ

Heslo 192/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018