O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 191/1097
Heslář
-ečný 
 
 
 

Stavba: -ečn(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


V názvech chemických sloučenin sufix -ečný (stejně jako sufix -ičný) vyjadřuje (1) pětimocnost (oxidační číslo 5) prvku pojmenovaného základovým substantivem: kyselina fosforečná. Mimo terminologickou oblast je sufixem -ečný utvořeno jen několik adjektiv. Sufix v těchto případech vyjadřuje (2) vztah k základovému slovu: k substantivu (závěrečný, pověrečný, přísloví → příslovečný97), číslovce (jedinečný, šesterečný) nebo ke slovesu (prodělečný).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ečný"] dává 122 lemmat, z toho 7 relevantních.

Všech 7 lemmat: závěrečný (↖2) 4.763, jedinečný (↖2) 3.538, příslovečný (↖2) 256, prodělečný (↖2) 81, fosforečný (↖1) 58, pověrečný (↖2) 46, šesterečný (↖2) 4.

VV

97     Jinak hodnotíme příslovce → přísloveč-ný.

Heslo 191/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018