O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 190/1097
Heslář
-ečník 
 
 
 

Patří sem konatelské substantivum bálečník, v korpusu však není doloženo. Další kandidáti jsou obecné jméno místní kulečník (SYN: 6.006) a mykologický název slzeč­ník (9; druh houby, která jakoby roní slzy) Na substantiva várečník (15), směnečník (131) pohlížíme spíš jako na odvozená od adjektiv várečný, směnečný (srov. směnečné rukojemství).


U slov zakončených řetězcem -ečník převažují substantiva odvozená sufixem -ík/-ník: tanečník, společník, začátečník, válečník, trosečník.

RN, JŠ

Heslo 190/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018