O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 144/1097
Heslář
-da 
 
 
 

Slova jako pravda (SYN: 693 324 včetně propria), křivda (25.564), tvořená dosud průhledně od adjektiv pravý, křivý, představují dávno opuštěný slovotvorný typ.


Substantiva hrazda, uzda, brzda, vražda mají nejasné odvozovací základy. Zkrácená slova viz ► -jda

Heslo 144/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018