O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 128/1097
Heslář
-cyt 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. kytos ,buňka‘; nese význam ,buňka vytvářející, příp. mající vlastnost vyjádřenou první částí kompozita‘. Příklady lemmat: lymfocyt, leukocyt, erytrocyt, oocyt, trombocyt, monocyt, hepatocyt, granulocyt, fagocyt, gonocyt.

KN

Heslo 128/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018