O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 105/1097
Heslář
-blastom 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. blastom/blastōma ,pupen; bujení, nádor‘; nese význam ,typ nádoru, zhoubného bujení označený první částí kompozita‘. Příklady lemmat: glioblastom, retinoblastom, neuroblastom, melanoblastom, meduloblastom, pineoblastom, hemoblastom, spongioblastom.

KN

Heslo 105/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018