O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 100/1097
Heslář
-bilní/-ilní 
 
 
 

Stavba: -bil-n(í)/-il-n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní. O poměru podoby s b a bez něho viz ► -bil-/-il-.


Adjektiva tvořená od sloves mají význam (1) pasivní schopnosti, tj. ,který může být podroben nějaké činnosti‘: variabilní, rentabilní, diskutabilní, reverzibilní. Část deverbativ má jednodušší stavební prvek: lab-ilní, ag-ilní, doc-ilní, takt-ilní.


(Fundaci stejného druhu má textilní, dnes vztahované k textil, obojí s původem v lat. texō ,tkát‘. Ani u adjektiva fosilní se už běžně nevyrozumívá slovotvorný význam ,který může být vykopán‘. U adjektiva debilní, pův ,nedostatečný‘, se z eufemistického užívání57 vyvinul význam záporně hodnotící inteligenci.)


Stavebním prvkem -ilní se jinak od substantiv a adjektiv tvoří (2) vztahová adjektiva: juvenilní, servilní.

SYN2010

Dotaz [lemma=".+ilní"] s omezením na adjektiva dává 115 lemmat, z nichž 42 je platných.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: mobilní (↖1) 5.864, civilní (↖2) 2.850, stabilní (↖1) 2.813, flexibilní (↖1) 544, variabilní (↖1) 465, kompatibilní (↖1) 378, diskutabilní (↖1) 195, labilní (↖1) 191, infantilní (↖2) 177, agilní (↖1) 155, senilní (↖2) 144, disponibilní (↖1) 123, rentabilní (↖1) 112, vegetabilní (↖1) 66, servilní (↖2) 64, juvenilní (↖2) 52, gracilní (↖2) 37, adaptabilní (↖1) 31, inteligibilní (↖1) 28, senzibilní (↖1) 24.


Nepřihlížíme mj. ke slovům, která se v moderních jazycích vyvinula do strukturně nesrozumitelné podoby (detailní), ke slovům málo průhledným už v latině (sterilní, subtilní, skurilní), ke kompozitům a derivátům (monokolokabilní, ireverzibilní), k adjektivům se sufixem ► -ní (automobilní, koncilní), k českým slovům obsahujícím stejná písmena (žilní).

57     Srov. individuum, likvidovat aj.

Heslo 100/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018