O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 99/1097
Heslář
-bila 
 
 
 

Ke stavbě, původu a významu srov. ► -bil/-il► -(b)ilní. Stavební prvek -bila se najde jen unikátně v lexému lokomobila (SYN: 206), který je formálně i významově spojitelný s adjektivem mobilní.


Několik desítek feminin zakončených na -ila představuje jiný stavební prvek. Jde o slova převážně románského původu, kde byl sufix -ila, -ille apod. využit ne k tvoření od sloves, nýbrž od substantiv (jejichž formu lze většinou dohledat leda v etymologických slovnících), a to s funkcí zdrobňovací nebo různě modifikační; tyto funkce je při malé průhlednosti základů těžké popsat: fibrila, flotila, kokila, mantila, maxila, papila, pupila, tortila.

Heslo 99/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018