O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 97/1097
Heslář
-bil-/-il- 
 
 
 

Stavba: -il-/-bil- jako nekoncový prvek.


Stavební prvek přejatých slov, vzešlý z lat. adjektivního sufixu -(b)ilis. Při tvoření od sloves  vyjadřoval pasivní schopnost čili význam ,ten, který může být podroben nějaké činnosti‘. Taková deverbativní adjektiva se tvořila systémově podobou -bilis (odtud naše dnešní -bil, -bila, -bilní), ale zčásti měla i podobu -ilis (odtud -il, -ila, -ilní). Jednodušší podobou se odvozovalo i od neslovesných základů.


K maskulinům a femininům viz informativní hesla. O adjektivech viz standardní heslo ► -bilní/-ilní. Domácí prvek, který rozšiřuje deminutivní příponu adjektiv (mal-il-inký), je zpracován v hesle ► -inký.


Nezohledňované nálezy: Několik desítek feminin zakončených na -ila představují jiný stavební prvek; srov. o tom v hesle ► -bila.

Heslo 97/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018