O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 79/1097
Heslář
-avka 
 
 
 

Stavba: -av()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (skluzavek), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Odvozovací základy jsou české, jednoduché.


Sufixem se odvozují pojmenování objektů různého typu a pojmenování stavů. Otázkou je, od jakých základů jsou některá z nich odvozena. Liší se pohled synchronní a diachronní. Synchronně se zdá, že jsou tvořena převážně od sloves, ale historicky k řadě slov existovala i adjektiva (doložena jsou v PSJČ). Další teoretickou otázkou je, zda by se v případě deverbativ odděloval i kmenotvorný vokál, nebo jen infinitivní -t (pak by šlo o sufix ► -vka).


I. Ze sloves jsou příponou -avkas velkou pravděpodobností odvozeny různorodé (1) názvy nositelů dějového příznaku střihavka/Střihavka stříhat (východočeské označení škvora / příjmení), skluzavka sklouznout, chrupavka chrupat, nejspíš podle degenerovaných kloubů, dále proprium Smraďavka smradit. Synchronně se mohou zdát ze sloves odvozena slova padavka padat (ale v PSJČ doloženo i adj. padavý), pijavka pije (ale i pijavý), prskavka prskat (ale i prskavý), měňavka měnit (ale
měňavý), hořavka hořet (ale i hořavý, byť podle PSJČ již neživé), kapavka kapat
(ale i kapavý, adjektivní specifikace chorob typu horká nemoc není historicky ojedinělá), sykavka sykat (ale i sykavý).


II. Ze substantiv jsou odvozeny rozmanité (2) názvy nositelů substančně pojaté vlastnosti, byť jejich původ je zřejmý spíše jen etymologicky. Jde o slova typu volavka vole (podle esovitého zakřivení krku za letu), bradavka brada (v původním významu ,vous‘, který na bradavce může být), pýchavka pýcha, patrně i lučavka lučba (zastarale ,chemie‘; adjektivum lučavý PSJČ dokládá, může však být derivátem substantiva lučavka). Sem patří i pomístní jméno Hlinavka (ulice v Písku).


III. Z adjektiv je tvořena další různorodá skupina (3) názvů nositelů nedynamického příznaku typu hluchavka hluchý ve významu nepálivý a (4) názvy stavů: třesavka/třasavka třesavý/třasavý (PSJČ). Viz ovšem i bod I. a heslo ► -vka


SYN2010

Dotaz [lemma=".*avka"] dává 114 lemmat, z toho 21 relevantních.

Všech 21 lemmat: Střihavka/střihavka (↖1) 161, volavka/Volavka (↖2) 71 + 18, skluzavka (↖1) 64, bradavka (↖2) 30, třesavka/třasavka (↖4) 25 + 4, kapavka (↖1) 26, padavka (↖1) 17, pijavka (↖1) 14, prskavka (↖1) 11, pýchavka (↖1) 11, hluchavka (↖3) 9, lučavka (↖2) 9, měňavka (↖1) 6, Smraďavka (↖1) 4, Hořavka/hořavka (↖1) 3, prdlavka (↖3) 2, sykavka (↖1) 1.


U slov typu přípravka, výstavka, voňavka, upejpavka, zkumavka, slintavka se jedná o sufixy ► -ka, ► -vka. Řetězec se zcela náhodně objevuje ve slovech typu kavka, savka.

MV

Heslo 79/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018