O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 69/1097
Heslář
-atina 
 
 
 

Derivát pahorkatina (SYN: 1.643) může být odvozen od pahorkatý (pak ale jen sufixem ► -ina), také však mohl vzniknout analogií k hornatina.


Zakončení -atina mají substantiva odvozená od adjektiv na -atý, kde jde pouze o sufix -ina: hrbatina, klikatina, kulatina. Substantiva poživatina oratina (TSČ; SYN 0) mají nejasnou hranici formantu a jejich význam odpovídá substantivům se sufixem -ina. Substantivum kl-ov-atina (nejspíš od kl-íh/kl-ih-, aniž je zřejmé jak) nemá průhlednou stavbu.

RN, JŠ

Heslo 69/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018