O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 49/1097
Heslář
-archa 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. archō ,vládnu‘; nese význam ,vládce, pohlavár‘. Příklady lemmat: patriarcha, monarcha, oligarcha, tetrarcha, exarcha, matriarcha (rodu ženského), euromonarcha, lžipatriarcha.

KN

Heslo 49/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018