O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 39/1097
Heslář
-anka/-ánka 
 
 
 

Stavba: -an()k(a)/ -án()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (studánek), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Odvozovací základy jsou české.


I. Od substantiv se tvoří (1) deminutivum studánka a domácká podoba jména Marie Marjánka, která se po změně v obecné jméno na marjánka vžila i jako označení pro majoránku, později i marihuanu. Týmž sufixem jsou odvozeny (2) biologické termíny kyjanka (houba), voďanka, bažanka (rostliny), klešťanka (ploštice), kudlanka (jméno bylo vytvořeno C. Preslem zřejmě podle podoby předních nohou se zavíracím nožem); (3) různorodá označení: slovo slánka, značka kávy Jihlavanka a značka oplatků Tatranka (resp. po změně v obecné jméno tatranka). Regionálně omezené jsou názvy polévek voďanka (česneková, nebo obecně řídká), kobzolanka (bramborová), prdelanka (zabijačková; varianta rozšířenějšího názvu prdelačka).


II. Z adjektiv je příponou -anka/-ánka utvořeno (4) biologický termín ostranka ostrý, užanka úzký, (5) slovo solanka solný, vlastní jméno restaurace Veselanka vobci Veselá (adjektivum jen formálně), příjmení Sušankasuchý.

 

III. Ojedinělý případ tvoření snad od citoslovce představuje název drobného vodního korýše buchanka (← buch?).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*[aá]nka") & (tag="N.*")] dává 476 lemmat. Ve vzorku s 278 lemmaty bylo 92,4 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 36. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 100 dokladů, žádné lemma nemá pouze 1 do-
klad.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: studánka (↖1) 685, slánka (↖3) 71, kudlanka (↖2) 64, tatranka (↖3) 57, marjánka + marijánka (↖1) 56, Marjánka (↖1) 40, solanka (↖5) 21, Sušanka (↖5) 7, ostranka (↖4) 2.

Z dalších: buchanka 6.


Pouze etymologicky lze přítomnost řetězce anka vysvětlit v botanických termínech kyhanka, ožanka. Řetězec se objevuje v některých přejímkách ze slovanských jazyků (polanka, ušanka, stojánka, zemljanka, selanka, sasanka). O jiné přípony jde v případě slov typu vázanka, pomazánka (-nka), smetánka, stránka, veršovánka, Lesanka, fanka (► -ka), v přechýlených jménech jako křesťanka, Přerovanka (► -ka). Zcela náhodně je řetězec přítomen ve slově banka.

MV

Heslo 39/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018