O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 35/1097
Heslář
-and 
 
 
 

Relevantní jsou tři nálezy: životné doktorand (SYN: 2.365), neživotné operand (199), proband ,zkoumaná osoba‘ (145).


Na 88 stranách výpisu lemmat z korpusu SYN je vysoký počet proprií i apelativ zakončených -land (Nový Zéland, Island, ale i 30× nenáležitý způsob psaní Frýdland) a -band v názvech hudebních skupin, tvořených mnohdy nestandardně (Kedlubland; blend Masturband jako název hudební skupiny doloženě mnohé pobuřoval). Zakončení mají také jména jako Ferdinand, Bertrand a řada kompozitních apelativ s druhými základy -band (bigband, jazzband), -land (např. legoland, disneyland), -hand (secondhand, backhand).

RN, JŠ

Heslo 35/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018