O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 31/1097
Heslář
-an 
 
 
 

Stavba: -an(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad. Odvozovací základy jsou české nebo přejaté, často indoevropského původu. Takového původu může být / je i přípona sama, různou měrou adaptovaná. Odvozovací základy jsou jednoduché i složené.


I. Od substantiv se tvoří (1) jména obyvatelská v širokém smyslu. Odvozovacími základy jsou oficiální i neoficiální vlastní jména různě velkých územních celků (od místních částí obcí a městských čtvrtí po světadíly či planety) i jména obecná: Evropan, Australan, Američan, Říman, Slovan, Holanďan, Egypťan, Korsičan, Slezan, Mexičan, Pražan, Ostravan, Marťan, vesmířan/Vesmířan, seveřan/Seveřan, jižan/Jižan, ostrovan, krajan, vesničan/venkovan, měšťan, dvořan, občan obec. Derivační kompozicí jsou tvořena jména typu Západoevropanzápadní Evropa, Jihoafričan jižní Afrika. Touž příponou se tvoří (2) názvy členů skupin nebo jejich příznivců: křesťan, sparťan. Volný přechod k pojmenováním (3) nositelů substančního příznaku představují obecná jména, plnící v současnosti i/jen funkci jmen vlastních: kaplan/Kaplan, zeman/Zeman, Vojan, Vodan, Dušan. Od zeměpisných vlastních jmen jsou odvozena jména spolků a jiných organizací: Sázavan, Vltavan, Jizeran, Vsacan, Moravan, Polaban, Otavan, Šumavan. Terminologickou platnost má název pavouka sklípkan a primáta chvostan, metaforickou motivaci nese geometrický termín jehlan. Povahy (4) augmentativní jsou označení typu zoban, klofan, copan, nosan, zuban, hošan, huban, domácké jméno i příjmení boban/Boban, Božan, ev. příjmení Klukan.II. Z adjektiv se substantivizační příponou -an tvoří další (5) jména obyvatelská, vlastní i obecná: Angličan anglický, Jihoafričan Jihoafrická republika, mimozemšťan mimozemský, pozemšťan, Měsíčňan. Obecná i vlastní (6) jména nositelů vlastnosti představuje slovotvorný typ tupan, božan/Božan, Milan, Radan, Zlatan, Holan, Suchan, Hruban, Bukovan, Šišan, Křivan, Křečan, Šilhan; k nim lze řadit i resufixovaná substantiva jehličnan, kosman. Terminologickou platnost mají (7) názvy chemických sloučenin, zejm. solí kyselin (uhličitan, křemičitan; resufixované síran, octan, uhlovodan, chroman, glukan; vinan, řidč. vínan), některých organických látek (uretan) nebo syntetických výrobků (molitan, solutan), ale i botanický termín vidlan. K (8) výsledkům mechanického krácení se substantivizační přípona -an připojuje ve slovech typu peršan perský koberec, socan sociální demokrat.


III. Ze sloves se tvoří obecná i vlastní (9) jména osob (pijan, křupan, pařan, plašan, trhan, drban, skokan skočit, Bojan, Koktan, Bučan, Běhan, Kukan koukat, Vladan, Klukan), (10) názvy prostředků (stojan, povijan, hltan, hrtan), (11) nositelů dějového příznaku nebo výsledků děje (druhy opic chápan chápat se, sapan sápat se, vřešťan; květenství vijan, kámen viklan).


IV. Zcitoslovce jsou vytvořena (12) augmentativní pojmenování hafan, rafan.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*an"] dává 5.328 lemmat. Ve vzorku s 254 lemmaty bylo 65,7 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je tedy 1.828. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 15 lemmat nad 1.000 dokladů, 854 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nevyšším počtem dokladů: občan (↖1) 14.679, Milan (↖6) 7.108, Američan (↖1) 6.974, křesťan (↖2) 2.483, Angličan (↖5) 2.028, Zeman (↖3) 1.965, Číňan (↖1) 1.953, Evropan (↖1) 1.824, krajan (↖1) 1.351, Dušan (↖3) 1.233, Pražan (↖1) 1.129, vesničan (↖1) 1.111, Rakušan (↖1) 1.100, stojan (↖10) 1.029, Říman (↖1) 1.006, skokan (↖9) 738, měšťan (↖1) 727, mimozemšťan (↖5) 667, Brňan (↖1) 579, Holanďan (↖1) 556.

Z dalších: zoban (↖4) 107, uhličitan (↖7) 160, hafan (↖12) 83, socan (↖8) 50, vřešťan (↖11) 36.


Pouze etymologicky (pokud vůbec) lze přítomnost řetězce -an, často všeslovanského nebo indoevropského původu, v různé míře adaptovaného, vysvětlit ve slovech jako beran, jasan, lipan, krocan, havran, skřivan, břečťan, dochan, durman, šácholan, jinan, zblochan (čtyři poslední Presl), turan, varan, lachtan, kočkodan, potkan, klokan (vytvořeno Preslem analogicky ke skokan), kahan, čakan, tyran, katan, buran, dacan, fakan, balvan, stan, číman a ve vlastních jménech Neklan, Hodan, Klecan, Bublan, Cinkan, Pecan, Pechan, Parkan, Balaban, Kajetan, Kavan, Kocian, Caban, Bican, Prečan, nebo v sekundární předložce stran. S týmž nebo obdobným řetězcem byla převzata slova řeckého a latinského původu typu uran, titan, mangan, etan, alkan, propan, butan, metan, furan, oktan, kajman, kaštan, platan, děkan, karban, satan, tetan, slova tureckého, arabského a perského původu kaftan, divan, turban či španělské tukan. Řetězec je více či méně náhodně zastoupen v řadě přejímek z dalších značně různorodých jazyků či ve výrazech/jménech citátových, neadaptovaných jako orangutan, daman, ratan, karavan, tobogan, talisman, tajpan, župan, katamaran, bráhman, raštan, pekan, klan, kagan, mejdan, donchuan, šarkan, Stefan, Florian, Alan, Tristan, Sagvan, Silvan, Urban, Tarzan, Sebastian, Tigran, Christian, Sandokan. V českých slovech závan, průvan, pohan, čtyřhran, osmibran, Bohdan nejde o příponu. Nejasná je jeho role ve slově frťan: nejspíš jde o kombinaci fonotaktické neobvyklosti a augmentace.

MV

Heslo 31/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018