O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 26/1097
Heslář
-alka 
 
 
 

Tento sufix má několik atypických derivátů. Podle korpusových dat frekvenčně naprosto vede rus-alka (jak moc se rozumí adjektivu rusý? jak moc se rusalka chápe jako apelativum? SYN: 9.153), ale z toho je 8.476 výskytů s velkým počátečním písmenem v názvu Dvořákovy opery nebo ve jménu její titulní postavy. Další deriváty se využily v přírodopisné nomenklatuře: třezalka (← třást se, třes?) 1.154, píďalka 348, ostralka (kachna) 66.


Počet korpusových nálezů zdánlivě zvyšují slova zakončená -al-ka (horalka, píšťalka, šťáralka). Substantivum hihňalka sice možná bylo tvořeno rovnou jako femininum, ale z participia hihňal (se). Substantivum kořalka, utvořená v polštině od gorzeć, nemá srozumitelný český základ.

RN, JŠ

Heslo 26/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018