O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 25/1097
Heslář
-algie 
 
 
 

Druhá část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. -algiā (← algos ,bolest‘); nese význam (1) ,bolest toho, co je vyjádřeno první částí kompozita‘, (2) odkazuje k výrazu nostalgie, nostalgický; nese význam ,stesk, postrádání toho, co je vyjádřeno první částí kompozita (typicky politického celku)‘. Příklady lemmat: nostalgie (1), ostalgie (2), artralgie (1), myalgie (1), fibromyalgie (1), jugostalgie (2), westalgie (2), cefalgie (1), otalgie (1), lumbalgie (1), abdominalgie (1), cervikalgie (1).

KN

Heslo 25/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018