O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 24/1097
Heslář
-al/-ál 
 
 
 

Stavba: -al(0)/-ál(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad. Je sporné, zda jde v obou variantách o týž sufix.


Sufixy -al-ál je utvořeno pramálo slov. Od substantiv jsou vytvořeny dvě nepočetné skupiny substantiv: (1) jména podle příslušnosti: hora → horal, (2) jména podle význačné části: nos → nosál. U botanických názvů jsou význam sufixu i základ tvoření spíš (3) nezřetelné: košťál, dřišťál, brčál.


SYN2010

Všech 5 lemmat: horal (↖1) 268, košťál (↖3) 108, dřišťál (↖3) 34, nosál (↖2) 27, brčál (↖3) 13.


Nepřihlédli jsme ke slovům cizího původu: materiál, festival, areál, z angl. fotbal, z němčiny randál, paušál, kravál, z různých exotických jazyků, jako chural (,sněm‘, z mong.), rijál (íránská měna). Vyřadili jsme i kompozitní název rostliny kostival. Substanti-
va tvořená z l-ových příčestí sloves (čmuchal, kecal) jsou zpracována v hesle ► -0.

FE, JŠ

Heslo 24/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018