O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 19/1097
Heslář
-ajzna 
 
 
 

Stavba: -ajz()n(a), kde () reprezentuje vkladné e (šťabajzen), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Od substantiv nebo od adjektiv, občas i cizího původu, se tvoří nespisovné, zřetelně expresivní výrazy. Někdy se nahrazuje spisovný sufix, např. chřip-ka → chřipajzna. Další příklady z brněnského internetového korpusu: šťabajzna (z něm. Stabeler, Stapler), tlamajzna, klapajzna, hrubajzna (hrubka, hrubá čili velká chyba), šlajzna (žízeň), kravajzna, čubajzna, tlapajzna, ponkajzna, hubajzna, tlumajzna, rýmajzna, chlupajzna, šipajzna, chlapajzna, střevajzna, puťajzna (k putyka), blivajzna.15


Řetězec -ajzna obsahuje také slovo holomajzna, jehož tvoření není jasné.


SYN2010

Obě lemmata: šťabajzna 22, tlamajzna 1.

FE

15     Většina dokladů pochází z korpusu internetových textů TenTen.

Heslo 19/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018