O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 18/1097
Heslář
-aj 
 
 
 

Substantiva rat-aj (SYN: 873, včetně příjmení Rataj a toponyma Rataje), vozat-aj (718) nemají dnes srozumitelný základ, substantiva výdaj (148.022, v TSČ2 pod sufixem -j), údaj (261.883) mají nejasnou hranici morfů (a spíš jde o pouhé -j).


S tímto zakončením se vyskytují substantiva přejatá, např. bonsaj, mumraj, lokaj, vitraj, a také vlastní jména. Totéž zakončení mají i některá expresiva německého původu: švajneraj, lumperaj, komedaj.14

RN, JŠ

14     Z 11 nálezů lemmatu komedaj pochází 9 z knihy Školák Kája Mařík a 1 se na Káju Maříka odvolává; jde tedy o slovo mimo běžný dnešní úzus.

Heslo 18/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018