O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 62/1097
Heslář
-ařka/-ářka 
 
 
 

Stavba: -ář()k(a)/-ař()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (vodáren), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Odvozovací základy jsou české, resp. slovanské.


Výhradně od substantiv se tvoří velmi omezená skupina slov: ornitologický termín sýkora parukářka tematizuje pernatou chocholku tohoto ptáka. Označení muže zabývajícího se výrobou paruk je doloženo, ale o přechylování v tomto významu uvažovat nelze.


Entomologický termín i lidové označení mouchy masařka může mít oporu ve slovenštině. Ani v tomto případě se v rámci češtiny o přechylování nejedná.


Ve starší literatuře a slovnících najdeme slovo dýhařka, které má označovat zařízení pro zpracování dýhy. Korpusový materiál používání slova neukazuje.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*[aá]řka") & (tag="N.*")] dává 309 lemmat. Mezi nimi je 99,3 % neplatných nálezů, reálně doložena jsou 2 lemmata: masařka 41, parukářka 20.


Řetězec se objevuje zejm. ve slovech přechýlených typu sekretářka, kuchařka, v univerbizovaných pojmenováních typu bakalářka a odvozeninách ze sloves – vyvářka, zapářka. Pomístní jména Zvonařka, Parukářka ap. mívají jméno podle nemovitosti zvonaře/parukáře.

MV

Heslo 62/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018