O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 7/1097
Heslář
-ač 
 
 
 

Stavba: -ač(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž.


I. Sufix se připojuje především ke slovesným základům, výrazy jím utvořené jsou maskulina a mají význam (1) jmen činitelských: troubit trubač, vozit vozač, přičemž je sufix -ač pouze řídkou variantou sufixu ► -č. V některých případech není možné jednoznačně rozhodnout, jedná-li se o sufix -č, nebo jeho variantu -ač (hnětačhníst/hnětat).

II. Ve významu (2) jména nositelů vlastností (knírač) odvozovaných od adjektiv se sufixem -atý je sufix -ač jen ojedinělou variantou sufixu ► -áč Některá z nich se dochovala pouze jako příjmení: Hubač.


SYN2010

Lemmat 7, z toho 1 nad 100 dokladů, 3 nad 10 dokladů, 2 mezi 9 a 2 doklady, 1 jednodokladové.

Zastoupení významů počtem lemmat: 57,14 % (1), 42,86 % (2).

Všech 7 lemmat: trubač (↖1) 166, Hubač (↖2) 48, knírač (↖2) 26, hnětač (↖1) 10, Flekač (↖2) 8, vozač (↖1) 4, pletač (↖1) 1.


V korpusu SYN2010 lze řetězec -najít i u substantiv neutvořených popisovaným sufixem: pavlač, závlač.

PN

Heslo 7/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018