O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1018/1097
Heslář
-ův 
 
 
 

Stavba: -ův(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru otcův.


Sufix se připojuje k základům podstatných jmen mužského rodu, která zpravidla označují osoby (učitelučitelův, čertčertův, předsedapředsedův), popř. živočichy (tygrtygrův, kocourkocourův, křečekkřečkův). Takto odvozená přídavná jména se nazývají přivlastňovací přídavná jména a vyjadřují vztah k základovému substantivu jako individuu (bratrův ‚vztahující se k jednomu konkrétnímu bratrovi‘), zatímco běžná adjektiva vyjadřují vztah k substantivu jako druhu (bratrský ‚vztahující se ke všem bratrům‘). U přivlastňovacích přídavných jmen nedochází k přenášení významu ani k dalšímu odvozování. Jejich základem bývá vlastní jméno (PavelPavlův, NovákNovákův). Tvoření přivlastňovacích přídavných jmen se stále hojně využívá; o tom svědčí např. i tvoření od nověji importovaných jmen (DisneyDisneyův, Bush Bushův).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ův") & (tag="A.*")] dává 12.438 lemmat. Ve vzorku s 280 lemmaty nebyly nalezeny chyby, odhadní počet platných lemmat je 12.438. Z frekvenčních pásem: 6 lem­mat nad 1.000 dokladů, 4.173 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: Karlův 6.092, otcův 2.481, Masarykův 2.273, Havlíčkův 1.752, prezidentův 1.022, Kristův 1.014, Hitlerův 964, autorův 961, Topolánkův 939, Nobelův 899, králův 813, Husův 768, Jindřichův 739, Ježíšův 711, manželův 702, Hessův 667, Shakespearův 650, Paroubkův 649, Smetanův 639, mužův 639.

PN

Heslo 1018/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018