O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 143/1097
Heslář
-čo 
 
 
 

Stavba: -č(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město, -čo u neskloňovaných výrazů.


Sufix je prostředkem vytváření expresivních obměn, někdy po mechanickém zkrácení; představuje pandán sufixu ► -ča.


I. Od substantiv středního rodu se tvoří obměny mimin(k)o → mimčo, kafe → kafčo, pivo → pivčo, kilo → kilčo,65 opalování → opalčo. Za obměnu slovakismu rozlúčka lze označit slovo rozlůčo.


Spojením substantiva a adjektiva je motivováno slovo intimčo (intimní osvětlení/prostředí/atmosféra...), fundované adjektivem, a slovo spolčo (modlitební společenství), fundované naopak substantivem.


II. Od jiných druhů slov se tvoří vončo (to je vončo; užívá se jen v tomto tvaru; zájmeno ono), zadáčo (neohebné; ← příslovečná spřežka zadarmo).66


Nejasnou fundací (citoslovcem?) i nejasnou identitou sufixu se vyznačuje výraz pro ovocné víno čučo/čúčo/čůčo.

V každodenní komunikaci mohou být jednotlivá slova daleko častější, než jak pronikla do korpusu.


SYN2010

Dotaz [lemma=".+čo"] dává 74 lemmat, z toho 10 relevantních.

Všech 10 lemmat: mimčo 24 – po 2 dokladech zadáčo, vončo, kilčo, intimčo, kafčo, pivčo – po 1 dokladu čučo, rozlůčo.


Mezi nezohledněná slova patří taková, která lze souborně charakterizovat jako označení reálií: lečo, pončo, gaučo, kebračo (jihoamer. tropický strom), karančo (jihoamer. dravý pták), padrčo (z portug.; kamenný sloup ve tvaru kříže vztyčený cestovatelem k vyznačení, kam až se dostal), mačo (způsob psaní slova macho). Frekventované jsou slovakismy: slova niečo, prečo, volačo nebo příjmení Krajčo, Dančo, Kupčo, hypokoristikon/příjmení Ďurčo aj. V korpusu nejsou rozpoznána oslovení Helčo, Renčo, Hančo; z oslovení Aleny Alčo bylo vytvořeno dvojčlenné Alčo Palčo.67 Slovo tóčo (situace, ve které se člověk má co otáčet) má č v kořeni.

65     Najdou se kontexty o tělesné váze (mají nějaké to kilčo navíc) i o významu číselném pro počítání peněz (co byste taky nechtěli za necelé kilčo).

66     Srov. jiné obměny téhož příslovce: zadara, zadarmi(n)ko.

67     V korpusu SYN2010 má oslovení Alčo Palčo po 1 dokladu z textů Dóóóst dobrý lovestory, Dóóóst dobrej vopruz Dóóóst dobrá partička.

Heslo 143/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018