O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 139/1097
Heslář
-čka 
 
 
 

Stavba: -č()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (hraček), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


I. Z adjektiv mohly vzniknout nečetné odvozeniny tvořící (1) významově nespecifickou skupinu: rýmovačka rýmovaný (říkanka), klouzačka klouzavý (náledí). Není však vyloučen ani základ slovesný, srov. oddíl II. tohoto hesla. Od adjektiv jsou nejspíš odvozována i některá zjednoslovněná pojmenování typu střídačka (střídavá služba, střídavá péče, ale i střídací lavice – v posledním případě je užit sufix ► -ka); některá mohou mít původ i v příslovcích (vysadit jabloně na střídačkustřídavě).


II. Ze sloves nedokonavých se tvoří (2) názvy prostředků v širokém smyslu: sedačka, pračka, drtička, svářečka, sekačka, myčka, vrtačka, žehlička, sušička, naběračka, ždímačka, foukačka, zavinovačka, obkladačka, prolézačka. Pokud je sloveso zvratné, součástí slovotvorného procesu je vypuštění komponentu se, si: hračkahrát si. Některá z takových slov mohou mít základ v adjektivech na -cí a tvoří se sufixem ► -ka: sedací (souprava), stíhací (letoun), skládací (kolo), sušicí (linka), narážecí (hubice, hlava), čisticí (stanice). Hranice je nejistá i u slova žehlička, které je nejspíš výsledkem dílčího kalku z němčiny – srov. das Bügeleisen, doslova „žehlicí železo“. Mnohé názvy prostředků mají více významů, mají více motivujících výrazů a prolínají se s následujícími významovými typy.


Rovněž (3) názvy objektů podle jejich určení se tvoří ze sloves nedokonavých: žvýkačka, doplňovačka – druh křížovky, obíračka – kosti s masem, klekačka – pro sed v kleči, šlehačka ,smetana ke šlehání / našlehaná‘, povídačka/poudačka/říkačka ,příběh určený k vyprávění/ tradování‘, nakládačka ,okurka k nakládání‘, skládačka ,hlavolam ke skládání‘.


(4) Názvy dějů/situací/ událostí se částečně překrývají s názvy výsledků dějů: rvačka, honička, bouračka, střídačka, tancovačka, střílečka, mlátička, fackovačka, brnkačka, dračka, fidlovačka, předváděčka, prolínačka, popotahovačka, hostovačka, couračka, lítačka – průjem, povídačka – co se aktuálně říká mezi lidmi, nakládačka – výprask, vypalovačka – rychlá hlasitá skladba. Mezi takto tvořené názvy dějů patří i slova výrazně expresivní: šoustačka, šukačka, šoupačka. Řada slov je opět polysémních: jde o produkty paralelního tvoření, popř. o metaforický významový posun. V některých z významů mohou mít rovněž základ adjektivní (předváděcí akce). Ze slovenštiny pochází obdobně tvořené slovo lyžovačka.

 

(5) názvům objektů podle dějového příznaku patří např. kukačka, bouchačka, kapačka, vyvěračka, vracečka, šněrovačka. Tvoří se ze sloves nedokonavých.


Mezi nepřechýlené (6) názvy osob řadíme slovo rodička a kompozita, která jej zahrnují: prvorodička, druhorodička, vícerodička, bohorodička. Mužskou variantu označující potenciálně oba členy rodičovského páru považujeme za druhotnou (generické maskulinum).SYN2010

Dotaz [(lemma=".*čka") & (tag="N.*")] dává 1.500 lemmat. Ve vzorku s 328 lemmaty bylo 85,4 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet platných lemmat v korpusu je 220. 4 lemmata mají nad 1.000 dokladů, 32 po 1 dokladu.

Zastoupení významů počtem lemmat: <1 % (1), 55,3 % (2), 8,5 % (3), 25,5 % (4), 8,5 % (5), 2,1 % (6), <1 % (1/2), <1 % (2/5).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: hračka (↖2) 2.992, vysílačka (↖2) 1.272, sedačka (↖2) 1.205, rvačka (↖4) 1.057, pračka (↖2) 737, houpačka (↖2) 661, stříkačka (↖2) 592, rodička (↖3) 536, střídačka (↖4) 514, kopačka (↖2) 502, sekačka (↖2) 454, šlehačka (↖3) 451, žvýkačka (↖3) 442, honička (↖4) 428, myčka (↖2) 398, vrtačka (↖2) 276, žehlička (↖2) 259, natáčka (↖2) 254, povídačka (↖3) 242, bouchačka (↖5) 237.

Z dalších: rýmovačka (↖1) 38, klouzačka (↖1/3) 58, přehazovačka (↖2/5) 48.


Řetězec -čka se objevuje také ve slovech tvořených z adjektiv zakončených na -typu přijímačka/-y, posilovačka, kde je původní -c- alternující v -č- součástí odvozovacího základu, dále ve slovech jako krabička, lednička, kde je skupina -ic- měnící se na -ič- rovněž součástí základového slova. Podobně je tomu ve slovech typu potyčka, právnička, provázených alternacemi původního v odvozovacím základu. Jen etymologicky lze vysvětlit přítomnost tohoto řetězce ve slovech jako vločka (adaptace něm. Flocke), k nimž neexistuje reálné základové slovo.

MV

Heslo 139/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018