O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 135/1097
Heslář
-če 
 
 
 

Stavba: -č(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru kuře.


Sufix je doložen jen u několika derivátů z různých slovních druhů. Od číslovek druhových pro nízké hodnoty jsou odvozeny (1) názvy sourozeneckých skupin dvojče, trojče, čtyřče, paterče, šesterče, sedmerče, osmerče; vzhledem k jejich významu se užívají převážně v plurálu (dvojčata, devaterčata). Realita tu neposkytuje příliš prostoru pro „produktivitu“ tohoto slovotvorného typu. Od slovesa je utvořen (2) expresivní název člověka jako ojedinělý derivát tohoto typu – nedochůdče64 a slovesného původu je též hovorový název spadlého ovoce padavče; zde však lze předpokládat spíše fundaci deverbativním adjektivem padavý. Resufixací vznikl (3) univerbizát rajče (← rajské jablíčko).


SYN2010

10 lemmat: dvojče (↖1) 1.974, rajče (↖3) 1.578, trojče (↖1) 87, čtyřče (↖1) 35, nedochůdče (↖2) 34, osmerče (↖1) 17, paterče (↖1) 11, vícerče (↖1) 11, šesterče (↖1) 2, padavče (↖2).


Sufix -če je obsažen v rozšířené sufixální variantě -áče, která se vyděluje v nemnoha univerbizátech (punčocháče) a u názvů mláďat (pštrosáče).


64     Srov. „ nedo-.


Heslo 135/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018