O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 137/1097
Heslář
-čík 
 
 
 

Stavba: -čík(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán.


Sufix je doložen jen u několika okrajových a slovotvorně solitérních derivátů. K substantivu lze vztáhnout (1) příslušenské názvy osob: rozvědčík (příslušník ← rozvědky; resufixace) a mírně expresivní aparátčík (příslušník ← aparátu, zpravidla stranického). Ke slovesu lze vztáhnout (2) název osoby podle vykonávané činnosti regulovčík (← regulovat) a kompozitum bombometčík (← metat bomby).


Tato slova nevznikla v češtině, nýbrž byla přejata z ruské vojenské terminologie, jako první pravděpodobně kulometčík (← pulemjotčik). Jejich sufix v ruštině byl a je produktivní; v češtině se takovým nestal.


(3) Názvem stavu je substandardní expresivismus svinčík, utvořený buď přímo ze svině, nebo resufixací ze svinstvo.


SYN2010

5 lemmat: rozvědčík (↖1) 88, svinčík (↖3) 64, aparátčík (↖1) 37, bombometčík (↖2) 6, regulovčík (↖2) 2.

FŠ, JŠ

Heslo 137/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018