O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 713/1097
Heslář
-óza 
 
 
 

Stavba: -óz(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Stavební prvek přejatých slov, výsledek adaptace řeckého sufixu -ōsis (diagnóza ← z řec. diagnōsis) a německého sufixu -ose (glukóza ← z něm. Glukose). Připíná se až na ojedinělé výjimky k cizím základům.


Zřetelně se vyděluje především (1) v názvech onemocnění a jiných abnormálních stavů živých organismů: tuberkulóza, borelióza, salmonelóza, mykóza, skleróza, psychóza, neuróza; hypnóza, narkóza; (2) v názvech dějů/procesů (přírodních i společenských): symbióza, endocytóza, nekróza, osmóza; prognóza, diagnóza, apoteóza, semióza; a (3) v názvech sacharidů: glukóza, fruktóza, sacharóza, maltóza, laktóza, celulóza.


Ojediněle lze sufix -óza vyčlenit i u jmen jiných významových skupin, a to (4) názvů rostlin: mimóza,239 tuberóza; (5) názvů hornin: arkóza; (6) názvů rostlinných a živočišných společenství: cenóza (v korpusu SYN2010 výhradně v kompozitech: fytocenóza, zoocenóza, biocenóza).


(7) K českým a počeštěným základům se sufix připojuje jen okazionálně (jde o jednodokladové deriváty), a to výhradně jako prostředek jazykového humoru: vypitóza ,stav organismu po vypití velkého množství alkoholu‘; pneumatikóza ,typ obezity spojený s nadměrným ukládáním tuku na břiše‘; balvanóza ,nedostatek romantiky u mužů‘; bruselóza ,nekritická víra v Evropskou unii‘.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*óza") & (tag="[N].*")] dává celkem 303 lemmat, z nich relevantních 186.

Z frekvenčních pásem: 2 nad 1.000 lemmat, 15 nad 100 lemmat, 62 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: diagnóza (↖2) 1.220, prognóza (↖2) 1.175, symbióza (↖2) 705, tuberkulóza (↖1) 730, glukóza (↖3) 359, psychóza (↖1) 288, neuróza (↖1) 275, viróza (↖1) 259, skleróza (↖1) 188, narkóza (↖1) 178, hypnóza (↖1) 178, celulóza (↖3) 141, metamorfóza (↖2) 121, artróza (↖1) 113, osteoporóza (↖1) 107, borelióza (↖1) 100, stenóza (↖1) 93, sacharóza (↖3) 85, mimóza (↖4) 76, fibróza (↖1) 68.

Z dalších: biocenóza (↖6) 19, arkóza (↖5) 10, vypitóza (↖7) 1.


Do statistik nezahrnujeme (a) jména, jejichž koncový řetězec -óza nemá status sufixu: póza, próza; (b) jména utvořená následnou prefixací nebo kompozicí: hypervitaminóza (← vitaminóza), sebehypnóza (← hypnóza).

JB

O jménech se sufixem -óza srov. Bílková (v tisku).

239   Český název citlivka; reaguje prý na dotyk citlivě jako mim (Rejzek 2015).

Heslo 713/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018