O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 400/1091
Heslář
-ítko 
 
 
 

Takový sufix lze vidět v názvech znamínek rovnítko (SYN: 1.452), podtržítko (20), zatržítko (18), tvořených analogií s lomítko (← lomit); srov. ► -tko, význam 2. Do tohoto hesla jsou zapracována i slova pravítko (2.508), tintítko (160), prdítko (27), průhledítko (21); patřilo by tam i sítko (1.140; k pro-sí-vání) a blítko (5).


O sufixu -ítko lze uvažovat ve slově myšítko, ale při neexistenci slovesa *myšit dáváme přednost výkladu, že jde o blend z dvouslovného tlač-ítko myš-i. Systémově bylo hrou s jazykem vytvořené slovo tutořítko,162 ale protože nejde o užívané slovo, uvádíme ho mezi slovy, která do popisu sufixu nepatří – stejně jako slova dítko, kvítko, jelítko nebo příjmení Zítko.


162   Srov.: Zkrátka nelze odvozovat bezhlavě. Kdybychom využili jen možnosti, které nabízejí české přípony (v češtině lze odvozovat i jinými způsoby), dostaneme tutorárnu, tutorovnu či tutořiště označující místo děje, tutořítko či tutořivo jako nástroj či prostředek děje, nebo nedej pámbu tutořinec, který si netroufám blíže specifikovat. (P. Loucká, Zahrada ochočených slov)


Heslo 400/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017