O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 403/1097
Heslář
-ítko 
 
 
 

Takový sufix lze vidět v názvech znamínek rovnítko (SYN: 1.452), podtržítko (20), zatržítko (18), tvořených analogií s lomítko (← lomit); srov. ► -tko, význam 2. Do tohoto hesla jsou zapracována i slova pravítko (2.508), tintítko (160), prdítko (27), průhledítko (21); patřilo by tam i sítko (1.140; k pro-sí-vání) a blítko (5).


O sufixu -ítko lze uvažovat ve slově myšítko, ale při neexistenci slovesa *myšit dáváme přednost výkladu, že jde o blend z dvouslovného tlač-ítko myš-i. Systémově bylo hrou s jazykem vytvořené slovo tutořítko,172 ale protože nejde o užívané slovo, uvádíme ho mezi slovy, která do popisu sufixu nepatří – stejně jako slova dítko, kvítko, jelítko nebo příjmení Zítko.


172   Srov.: Zkrátka nelze odvozovat bezhlavě. Kdybychom využili jen možnosti, které nabízejí české přípony (v češtině lze odvozovat i jinými způsoby), dostaneme tutorárnu, tutorovnu či tutořiště označující místo děje, tutořítko či tutořivo jako nástroj či prostředek děje, nebo nedej pámbu tutořinec, který si netroufám blíže specifikovat. (P. Loucká, Zahrada ochočených slov)


Heslo 403/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018