O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 367/1097
Heslář
-ína 
 
 
 

Stavba: -ín(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena. Odvozovací základy jsou české nebo přejaté, jednoduché, výjimečně složené.


I. U substantiv má přípona především (1) adaptační funkci. Nahrazuje se jí původní zakončení ► -ina a její různojazyčné obdoby, popř. se připojuje k cizojazyčnému kořennému (bezpříponovému) slovu: disciplína Disziplin/disciplna, medicína Medizin/medicna, cukína Zucchini/Zucchino/zucchina, podobně turbína, limuzína, vakcína, vitrína, vagína, figurína, cesmína, trampolína, latrína, konkubína, pelerína, krinolína, vazelína, mandolína, drezína, forbína, angína, doktrína, Karolína, Pavlína, Josefína, Jasmína, Barbína.


II. Z adjektiv se rovněž adaptační příponou -ína tvoří pojmenování (2) nositele vlastnosti, cimprlína/cimprdlína cimprlich/cimprdlich zimperlich.


III. Ze slovesa je vytvořeno označení (3) nositele dynamického příznaku: hopsalína hopsat, resp. hopsal(a), ne zcela jistý je původ slova vidrbína/vydrbína (,vdavekchtivá dívka/žena toužící po bohatství‘; ← vydrbat?).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ína"] dává 299 lemmat, z nichž je 77 relevantních. Z frekvenčních pásem: 4 lemmata mají nad 1.000 dokladů, 15 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: disciplína (↖1) 3.560, medicína (↖1) 3.257, turbína (↖1) 1.238, vakcína (↖1) 1.011, limuzína (↖1) 936, Karolína (↖1) 727, vitrína (↖1) 555, doktrína (↖1) 515, Pavlína (↖1) 465, figurína (↖1) 436, Jasmína (↖1) 393, angína (↖1) 238, Josefína (↖1) 225, vagína (↖1) 178, trampolína (↖1) 116, latrína (↖1) 109, Katarína (↖1) 97, mandolína (↖1) 92, konkubína (↖1) 77, cesmína (↖1) 75.

Z dalších: hopsalína (↖3) 3, cimprlína (↖2) 2.

Etymologicky lze přítomnost řetězce -ína vysvětlit ve slovech hlína, plína, špína.

MV

Heslo 367/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018