O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 338/1097
Heslář
-íc 
 
 
 

Sufix přichází v úvahu jen u čtyř substantiv, z nichž u většiny by byl nejasný základ odvození: měsíc (SYN: 1.136.661), zajíc (18.926), střevíc (3.652),122 krajíc (odvozený unikátním způsobem od krájet, 3.598).


Stejné zakončení mají číslovka tisíc, adverbia navíc, sebevíc, ponejvíc, vstříc a spřežka s účastí přechodníku takříkajíc.

RN, JŠ

122   Podle SESJČ staročesky třeví, souvisí s červ.

Heslo 338/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018