O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 346/1097
Heslář
-íčko 
 
 
 

Stavba: -íč()k(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město, () reprezentuje vkladné e (slovíček).


Sufixem se tvoří substantiva od substantiv, a to především (1) deminutiva. Kromě čistých deminutiv, která vyjadřují jen to, že je něco malé, jsou tu (1a) formální deminutiva v lexikalizovaných významech (dostaveníčko ,milostná schůzka‘, svítáníčko jako žánr středověké milostné lyriky, políčko tabulky apod., psaníčko jako typ dámské kabelky) a (1b) pragmaticky motivovaná deminutiva (kafíčko). Tyto významy nelze někdy přesně navzájem odlišit. K formálním deminutivům řadíme i některá propria (Veselíčko, Brníčko), přičemž kritériem je jednoznačnost slovotvorného základu; např. proprium Javoříčko nelze jednoznačně vztáhnout k jedinému základovému substantivu, neboť jím může být javor, ale i javoří nebo propria Javořice, Javořina, zatímco jiná propria lze interpretovat jako tvořená sufixem -ko, např. Meziříčko; viz níže formulace dotazu.


Okrajově se sufixem -íčko tvoří (2) substantiva z názvů písmen (esíčko). V těchto případech je sufix -íčko variantou sufixů ► -ko (píárko) a ► -čko (áčko, céčko, písíčko, eseróčko, účko).

Za substantiva tvořená sufixem -íčko pokládáme deminutiva odvozená od substantiv skloňovaných podle vzoru stavení (náměstíčko, dostaveníčko), přestože by bylo možné interpretovat je jako deriváty odvozené sufixem ► -čko.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*íčko" & lemma!="(srdíčko|klubíčko|sluníčko|.*vajíčko|víčko|mlíčko|jablíčko|líčko|Jevíčko|Javoříčko|Meziříčko|Krajníčko|Skutíčko|písíčko|elpíčko)" & tag="NNN.*"] dává 90 lemmat, z toho 89 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: políčko (↖1/1a) 666, slovíčko (↖1/1a) 551, tělíčko (↖1) 432, zlatíčko (↖1/1b) 420, autíčko (↖1/1a) 317, náměstíčko (↖1) 232, sklíčko (↖1/1a) 200, zrníčko (↖1) 189, dostaveníčko (1a) 181, psaníčko (↖1/1a) 145, peříčko (↖1) 141, těstíčko (↖1a) 134, kafíčko 103 (1b), nádobíčko 97 (↖1/1a), štěstíčko (↖1b) 89, zdravíčko (↖1b) 87, údolíčko (↖1) 80, masíčko (↖1a/1b) 77, stvořeníčko (↖1b) 48, přáníčko (↖1/1a/1b) 47.

Z dalších: Veselíčko (↖1a) 33, esíčko (↖2) 23, Brníčko (↖1a) 17.


Za slova odvozená sufixem -íčko nepokládáme slova neutvořená, synchronně zastřená propria a slova utvořená jiným způsobem (viz výše formulace dotazu). Jedná se především o slova odvozená od substantiv s kmenovou finálou nebo c tvořená sufixem ► -ko. Finála k/c alternuje s č, a pokud základové substantivum končí na dvě souhlásky, pak základem pro derivaci je (potenciální) tvar s epentetickým e (alternace 0-e), které se dlouží a následně úží (e-é-í/ý srov. křídlo/křídel křidélko/křidýlko a analogicky např. jablko/jablek – jablíčko, vejce/vajec – vajíčko, slunce/slunko – slunéčko/sluníčko, pivko – pivečko/pivíčko). Rovněž jsme vyřadili chybně desambiguované lemma žebříčko (šlo o tvary substantiva žebříček).

KO

Heslo 346/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018