O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 340/1091
Heslář
-íče 
 
 
 

Kromě substantiva lvíče (SYN: 3.802) lze uvést ještě orlíče (15).


Nepatří sem králíče, zajíče, kamzíče, které mají sufix -e. Nepřihlížíme k nerozpoznaným formám jako mladíče, služebníče.

RN, JŠ

Heslo 340/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017