O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 210/1091
Heslář
-ének 
 
 
 

Mělo by jít o substantiva zdrobnělá, popř. zhrubělá, např. listének (TSČ2). Toto substantivum však v korpusu není doloženo. Navíc není jisté, zda takto měla být vyjádřena zdrobnělina k list, anebo k listen; ta by však podle doložených tvarů (SYN: 2) měla znít listénec a podle botaniků listenec.


Korpus nabízí početné zdrobněliny od substantiv se základem zakončeným na -en, např. pramének, plamének, kamének, řemének, od přejatých bazének, refrének apod.

RN, JŠ

Heslo 210/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017