O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 75/1097
Heslář
-áv 
 
 
 

Tímto sufixem je odvozeno jen substantivum rukáv (SYN: 21.561).


Ve výpisu lemmat s tímto zakončením se objevují základová slova páv, háv, architráv, spojená slova (kterámáv, tj. která má v), a zkratka (nezáv, tj. nezávislý).

RN, JŠ

Heslo 75/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018