O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 68/1097
Heslář
-át 
 
 
 

Stavba: -át(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad.


Přejaté latinismy, které jsou původními a hlavními nositeli tohoto stavebního prvku a v nové době i sufixu, jsou představeny v hesle ► -0. Mají tři skupiny: (a) slova vzniklá zpodstatněním participia (advokát ← lat. advocātus ,přivolaný‘), (b) názvy dějů/stavů (aparát, vakát), (c) názvy institucí ap. (senát ← lat. senātus). Unikátním případem je název děkanát ,úřad děkana vysokoškolské fakulty a jeho sídlo‘, kde byl latinský formant ponechán i přes počeštění základu (lat. decānātus) a přes existenci plně domácího slova děkanství, odedávna využívaného v katolické církvi.


Novodobé tvoření navazuje na skupinu (b) tvořením (1) názvů událostí/dějů: šampionát (substantivum vytvořené od slova latině vzdáleného), telefonát (slovo vytvořené sice podle latinského vzoru a ze slova se stavebními prvky původem z řečtiny, ale od slovesa vzniklého v moderní době). Na skupinu (c) navazuje nečetnými a nefrekventovanými (2) názvy úřadů, odvozenými od výrazů s moderním obsahem nebo i formou: governorát, (přístavní) kapitanát, a kromě toho (3) označeními státního zřízení podle vladaře: sultanát, chanát, šejchát ap. Tyto deriváty byly vytvořeny hlavně od označení vladařů arabského světa: o podobném tvoření např. od maharadža nevíme, je však doložen šógunát, kaganát. Analogií vznikl výraz despotát (vedle běžného
despocie).


Sufix se využívá i pro (4) názvy chemických sloučenin: nitrát, ftalát, laminát.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*oň") & (tag="N.*")] dává 400 lemmat, z toho 26 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: šampionát (↖1) 4.148, telefonát (↖1) 1.405, emirát (↖3) 302, laminát (↖4) 148, fosfát (↖4) 93, opiát (↖4) 91, ftalát (↖4) 84, saponát (↖4) 78, hydrát (↖4) 144, chalífát (↖3) 36, sulfát (↖4) 35, laktát (↖4) 21, citrát (↖4) 20, nitrát (↖4) 18, aromát (↖4) 16, chanát (↖3) 12, salicylát (↖4) 8, acetát (↖4) 8, chalát (↖4) 6, šógunát (↖3) 3.

Z dalších: kapitanát (↖2) 3.


Mezi irelevantními nálezy je nejpočetnější substantivum stát. U něho, stejně jako u salát, je původní latinská fundace zapomenuta (a stejně by obě slova patřila pod ► -0). Z domácích slov jsou na frekvenční špičce kabát, drát, plát, z přejatých pirát, akát, zakát, moritát/morytát. Nezohledňujeme ani propria Kunštát, Frenštát, Křivoklát; Charvát, Kubát, kompozita a deriváty fotoaparát, protikandidát, dřevokombinát, trifosfát.

Heslo 68/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018