O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 54/1097
Heslář
-árna 
 
 
 

Stavba: -ár()n(a), kde () reprezentuje vkladné e (vodáren), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


I. Od substantiv se tímto sufixem tvoří (1) jména míst. Tvoření mívá oporu v tvoření substantiv sufixem -ář/-ař. U některých substantiv se z toho důvodu může uplatnit dvojí interpretace, např. kovárna jako ,dílna kováře‘ nebo ,místo, kde se ková‘. Jedná se o místa nebo místnosti: (1a) kde se něco vyrábí, provozuje: elektrárna (na výrobu elektřiny), sklárna, teplárna, železárna, kovárna, ocelárna, plynárna; (1b) kde se něco prodává, dodává nebo nabízí: kavárna, lékárna, vinárna, cukrárna, mlékárna, vodárna, noclehárna; (1c) kde se něco skladuje nebo uschovává: zásobárna, obrazárna, kočárkárna, rekvizitárna; (1d) kde se koná nějaká jiná aktivita spojená s názvem objektu zájmu: hvězdárna, jízdárna, směnárna; (1e) kde někdo pracuje nebo bydlí: pekárna, kovárna, svobodárna (pro svobodné), kam patří i nespisovné názvy jako cvokárna, hasičárna, fízlárna; (1f) kde se chovají nějaká zvířata: králíkárna, slepičárna; (1g) kde se pěstují nějaké rostliny: žampionárna.


II. Od sloves nedokonavých se (2) tvoří jména míst, kde se koná určitá aktivita, převážně od sloves na -at: čekárna, pekárna, plovárna, posluchárna, umývárna, převlékárna; ojediněle také na -it/-et: sušárna, kuřárna, sazárna; nebo -nout: tiskárna.


III. Od substantiv nebo adjektiv se jím tvoří expresivní až nespisovné (3) výrazy pro jednání vnímané víceméně negativně: lumpárna, sprosťárna, šaškárna, prasárna, rošťárna, sviňárna, kulišárna, levárna, opičárna, pakárna, snobárna. Taková slova mohou někdy označovat zároveň i místo, např. pakárna: 1. ,blázinec‘, 2. ,něco hloupého‘. (4) Žánr filmů v mládežnickém slangu: scifárna, akčárna, akčňárna, zombiárna, kungfárna.


Sufix mají zčásti i (5) propria: Ovčárna, Švýcárna, OpárnaPečkárna; restaurace Kulisárna, park Čabárna v Kladně.


SYN2010

Dotaz [.*árna] dává 297 lemmat, z toho platných 269. Nad 1.000 dokladů 4 lemmata, nad 100 29 lemmat, nad 10 62 lemmat, po 1 dokladu 70 lemmat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: elektrárna (↖1a) 4.597, kavárna (↖1b) 3.609, tiskárna (↖2) 1.931, lékárna (↖1b) 1.882, čekárna (↖2) 846, pekárna (↖1e/2) 679, sklárna (↖1a) 550, vinárna (↖1b) 481, cukrárna (↖1b/1a) 470, teplárna (↖1a) 438, mlékárna (↖1b) 430, hvězdárna (↖1d) 418, vodárna (↖1b) 353, železárna (↖1b) 349, jízdárna (↖1d) 345, plovárna (↖2) 331, kovárna (↖1a/1e) 278, zásobárna (↖1c) 264, noclehárna (↖1b) 245, posluchárna (↖2) 236.

Z dalších: lumpárna (↖3) 150, králíkárna (↖1f) 90, Ovčárna (↖5) 70, prachárna (↖1a/1c) 46, pakárna (↖1e/4) 20, scifárna (↖4) 3, žampionárna (↖1g) 2, akčárna (↖4) 2, fízlárna (↖1e) 1, kungfárna (↖4) 1.


Z irelevantních nálezů: kompozita hydroelektrárna, kinokavárna, knihtiskárna, biomoštárna.

FE

Heslo 54/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018