O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 6/1097
Heslář
-ácký 
 
 
 

Tento sufix lze konstatovat v adjektivu domácký ← doma (SYN: 204; srov. však zpracování téhož slova v hesle ► -ký, kde se chápe jako derivát adjektiva domácí). Typické je tvoření od nestandardních jmen na -ák se spornou existencí: fízlácký (6; ← augmentativum fízlák?) ← fízl, podobně snobácký (2), srabácký (2) a okazionalismy mrtvolácký (1), čerťácký, skvělácký. Zvláštní skupinu tvoří adjektiva vyjadřující příslušnost: primácký (24; ← TV Prima), duklácký (2; SK Dukla), teslácký (výrobní podnik Tesla), merkurácký (stavebnice Merkur), teletelácký (pořad Tele Tele).


Naprostou většinu adjektiv zakončených na -ácký lze vztáhnout k názvům osob zakončených na -ák: světácký ← světák (► -ský). Možná sem patří i humpolácký (← nestandardní obyvatelské jméno Humpolák ← Humpolec; srov. Rejzek 2015).

JB, JŠ

Heslo 6/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018