O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 66/1097
Heslář
-áš 
 
 
 

Stavba: -áš(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž nebo stroj.


Podle následujícího zpracování lze zvážit, nakolik je -áš opravdu sufixem nesoucím jisté významy/funkce a nakolik je pouhým zakončením jistých skupin slov. V jednotlivých skupinách je situace různá.


Sufix/zakončení obsahuje řada (1) biblických jmen jako česká náhrada původních hebrejských, řeckých nebo latinských sufixů: Kaifáš, Barnabáš, Annáš, Ezdráš, Kleofáš, včetně dnes s oblibou užívaných mužských křestních jmen Tomáš, Lukáš, Jonáš, Mikuláš, plnících i funkci příjmení. Původ v antroponymech mají také (2) apelativa mecenáš ‚podporovatel umění a vědy; sponzor‘ (← lat. Maecenas), jidáš ‚zrádce‘ a ‚druh velikonočního pečiva‘ (podle jména apoštola Jidáše, přes řadu jazyků z hebr. Jəhūdhā) a satanáš (← lat. Satanās).


Sufixem -áš se tvoří (3) hypokoristické podoby mužských křestních jmen: Petráš (← Petr), Ondráš/Vondráš (← Ondřej, možno však vztáhnout i k lat. Andreas), Juráš (← Jiří), uplatňované dnes také nebo výhradně jako příjmení; Ondráš také jako název folklorního souboru.


Sufix -áš se dále uplatňuje při adaptaci (4) přejatých apelativ, nejčastěji maďarského původu: paprikáš ‚maďarské jídlo s paprikou‘, portáš ‚strážce hranic na Valašsku‘, primáš v cimbálové muzice ‚první houslista‘ (hraje prim), kontráš v cimbálové muzice ‚druhý houslista‘ (kontruje, hraje v kontrapunktu „proti“ primášovi), jinak ,příslušník kontrarozvědky‘, kde je sufix připojen k výsledku mechanického krácení.


Od českého základu je sufixem -áš odvozen (5) název nositele vlastnosti velikáš (← veliký); podstatně častější je však adjektivum velikášský, vůči němuž může být substantivum druhotné.


Ojedinělý je (6) botanický název hlodáš ‚keř z čeledi bobovitých‘ (přejat Preslem z jihoslov. jazyků).


SYN 2010

Dotaz [(lemma=".*áš") & (tag="[N].*")] dává 82 lemmat, z toho platných 25.

Z frekvenčních pásem: 1 lemma nad 10.000 dokladů, 3 lemmata nad 1.000 dokladů, 1 lem­ma s jedním dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: Tomáš (↖1) 13.875, Lukáš (↖1) 3.716, Mikuláš (↖1) 1.582, Jonáš (↖1) 382, mecenáš (↖2) 350, Jidáš (↖1) 258, Barnabáš (↖1) 118, Mikoláš (↖1) 117, Tadeáš (↖1) 106, Ondráš (↖3) 74, primáš (↖4) 65, Petráš (↖3) 58, satanáš (↖1) 26, Barabáš (↖1) 23, jidáš (↖2) 16, paprikáš (↖4) 15, kontráš (↖4) 13, hlodáš (↖6) 10, Juráš (↖3) 10, Kaifáš (↖1) 9.


Pouze etymologicky lze koncový řetězec -áš vysvětlit u některých slov praslovanského původu (např. rubáš). Etymologicky nejasný je papaláš (snad ze slovenštiny jako výsledek analogického tvoření; základ nejasný). Nejednoznačný je také etymologický výklad jména galimatyáš, přejatého z francouzštiny (← fr. galimatias; vztahuje se nejčastěji k osobním jménům Gallus, Mathias). Francouzského původu je substantivum mariáš (← fr. mariage ‚sňatek‘ ‒ pro zvláštní hodnotu karetní dvojice král-dáma). Některá substantiva přejatá z maďarštiny jsou vzhledem k neadaptovaným základům motivačně neprůhledná, řetězec -áš se vnímá jako součást základu: čardáš (← csárdás), guláš (← gulyás).

JB

Heslo 66/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018