O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 9/1097
Heslář
-áček 
 
 
 

Stavba: -áček(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad.


Při odvozování I. od substantiv sufix vyjadřuje (1) věcnou souvislost s jevem, který označuje základové substantivum: špekáček, ledňáček ‚mládě narozené v lednu‘, pribináček ‚mléčný dezert vyráběný v podniku Pribina‘; v řadě případů sufix základovému slovu pouze (2) dodává expresivitu: synáček, kolegáček, Čecháček, Edáček.


Při odvozování II. od adjektiv utvořené slovo označuje (3) nositele vlastnosti pojmenované základovým adjektivem: miláček, nováček, jedináček.


Při odvozování III. od sloves sufix -áček vyjadřuje (4) věcnou souvislost s dějem, který označuje základové sloveso: hledáček, plaváček.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*áček"] dává 509 lemmat, z toho 14 relevantních.

Všech 14 lemmat: miláček (↖3) 2.563, nováček (↖3) 2.278, hledáček (↖4) 365, synáček (↖2) 224, ledňáček (↖1) 177, jedináček (↖3) 176, živáček (↖3) 169, špekáček (↖1) 115, Čecháček (↖2) 31, pribináček (↖1) 29, Edáček (↖2) 22, plaváček (↖4) 14, čecháček (↖2) 12, kolegáček (↖2) 9.


Řetězec -áček je součástí řady zdrobnělin odvozených sufixem -ek: sáček, vojáček. U některých derivátů, zvl. u příjmení, východisko tvoření není zřejmé, srov.: Vondráček, Šimáček, Klimáček.

VV

Heslo 9/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018