O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 811/1097
Heslář
proti- -ný 
 
 
 

Stavba: proti- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


I. Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: proti zákonu ← protizákonný. Z předložky proti se stává prefix (srov. též ► proti-), sufix -ný odpovídá sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu: proti zákonuprotizákonný podle zákonný. Srov. též ► proti- -ní (protivládní); ► proti- -ový (protivirový); ► proti- -ský (protikřesťanský).


Takto utvořená adjektiva mají význam (1) zabraňující tomu / chránící před tím, co je pojmenováno základovým substantivem: protiprašný, protiskluzný, protirakovinný, protivětrný; (2) vystupující, protestující proti tomu, co je pojmenováno základovým substantivem: protiválečný ,namířený proti válce‘; (3) jsoucí v rozporu s tím, nerespektující to, co je pojmenováno základovým substantivem: protizákonný ,odporující zákonu‘.

 

II. Výjimečně se cirkumfix proti- -ný připíná k základům sloves; výsledná adjektiva mají význam (4) opačný, a to ve smyslu (a) jsoucí sněčím vrozporu: protichůdný (← chodit), protikladný (← klást/klade), protimluvný (← mluvit) nebo (b) pohybující se opačným směrem / proti sobě: protiběžný (← běžet).


SYN2010

Dotaz [lemma="proti.*ný"] dává 20 lemmat, z toho 14 platných.

Z frekvenčních pásem: 3 lemmata nad 100 dokladů, 0 lemmat s 1 dokladem.

Všech 14 lemmat: protichůdný (↖4) 600, protikladný (↖4) 378, protizákonný (↖3) 158, protiválečný (↖2) 64, protismyslný (↖3) 20, protiběžný (↖4)18, protiskluzný (↖1) 16, protirakovinný (↖1) 16, protijaderný (↖1) 16, protimluvný (↖4)8, protikřivičný (↖1) 6, protivětrný (↖1) 4, protirodinný (↖2) 2, protiprašný (↖1) 2.


Řetězec proti- -ný mají i adjektiva utvořená nikoli cirkumfixem, nýbrž prostou sufixací již prefigovaných substantiv: protisměrný ← protisměr.

JB

Heslo 811/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018