O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 816/1097
Heslář
pře- se 
 
 
 

Stavba: pře- se, kde se je obligatorní reflexivum.


Cirkumfixem jsou odvozována slovesa s významem chybně, špatně nebo nadmíru vykonat činnost vyjádřenou základovým slovesem: počítatpřepočítat se, klepnoutpřeklepnout se, sedět přesedět se; střelit si [drogu] → přestřelit se.


SYN2010

Všech 9 lemmat: přepočítat se 13, přejíst se 9, předávkovat se 7, předat se 6, přeřeknout se 3, přežrat se 3, přepracovat se 1, přehmátnout se 1, přestřelit se 1.


Mezi nezohledňovanými výrazy jsou i výrazy, které vykazují již u neprefigovaného slovesa reflexivní zájmeno (dřít sepředřít se) nebo prefix (přehlédnout → přehlédnout se).

PN

Heslo 816/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018