O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 546/1097
Heslář
mezi- -ný 
 
 
 

Stavba: mezi- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Tento cirkumfix patří mezi prostředky, jimiž se příslovečná určení (vyjádřená předložkovým pádem substantiva) transponují v adjektiva: mezi válkami meziválečný. Z předložky se stává prefix, volba sufixu zpravidla vychází z existujícího/nejběžnějšího vztahového adjektiva k fundujícímu substantivu: meziválečný jako válečný. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se (v konkrétním či přeneseném

slova smyslu) mezi
několika exempláři/druhy/částmi toho, co označuje základové substantivum.


Adjektiva téhož významu se tvoří také cirkumfixy ► mezi- -ní, ► mezi- -ový, ► mezi- -ský.


SYN2010

Všech 10 lemmat: meziválečný 381, mezihvězdný 203, mezibuněčný 124, mezijaderný 4, mezirovinný 4, mezivětný 2, mezivrstevný 1, mezivazebný 1, mezirodinný 1, mezimračný 1.


PN

Heslo 546/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018