O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1048/1097
Heslář
vý- -í 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva výročí (SYN: 204.281) a výsluní (13.004).


Nepřihlížíme k substantivům se sufixem -ctví-ství, např. výtržnictví, vývojářství, k podstatným jménům slovesným typu výskání nebo výsknutí, k substantivům odvozeným sufixem -čí, např. výpravčí, výběrčí.

RN

Heslo 1048/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018