O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 926/1097
Heslář
steno- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. stenos ,těsný, úzký‘; nese významy (1) ,zúžený, omezený‘, (2) ,vztahující se k těsnopisu‘. Příklady lemmat: stenografický (1), stenograf (1), stenozáznam (2), stenotypistka (2), stenografování (1), stenokardie (1), stenotermní (1), stenotopní (1), stenofágní (1).

KN

Heslo 926/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018