O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 915/1097
Heslář
sou- -ec 
 
 
 

Stavba: sou-(e)c(0), kde e se vkládá před nulovou koncovkou, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž.


Cirkumfixem složeným z prefixu sou- a sufixu -ec/-ovec je v dnešní češtině utvořeno jen několik názvů osob. Cirkumfix se připíná k substantivnímu nebo slovesnému kmeni, který může být pravidelně hláskově alternován či rozšířen: vír-a → sou-věr-ec; rod-i-tsou-roz-en-ec (-en- je z participiálního adjektiva roz-en-ý). Velmi frekventované je substantivum sourozenec, poměrně běžné, byť mnohem méně frekventované jsou názvy soukmenovecsouvěrec (srov. bezvěrec), málo frekventované je souvěkovec. Substantiva souběžec, soujmenovec, soukojenec lze pokládat spíše za utvořené pouhým prefixem sou-: běžec souběžec.


SYN2010:

Dotaz [(lemma="sou.*ec" & (tag="N.*")] dává 7 lemmat.

Všech 7 lemmat: sourozenec 1.742, soukmenovec 146, souvěrec 58, soukojenec 9, souvěkovec 7, souběžec 4, soujmenovec 2.

Heslo 915/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018