O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 872/1097
Heslář
sakro- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. sacer – sacra – sacrum ,posvátný‘; odkazuje (1) k posvátnu; (2) k oblasti křížové (v anatomické terminologii). Příklady lemmat: sakrovat (1), sakroiliakální (2), sakrosanktum (1), sakroilitida (2), sakro-pop (1), sakroilický (2), sakropopový (1), sakropenie (2), sakroileitida (2), sakrospinální (2).

KO

Heslo 872/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018