O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 785/1097
Heslář
pod- -ský 
 
 
 

Stavba: pod- -sk(ý)/-(s)k(ý), pod- -ov-sk(ý), pod- -en-/-ěn-sk(ý), pod- -an-sk(ý), pod- -in-sk(ý), pod- -ín-sk(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfix patří mezi prostředky, jimiž se příslovečná určení (vyjádřená předložkovým pádem substantiva) transponují v adjektiva: pod mořempodmořský. Z předložky se stává prefix, volba sufixu zpravidla vychází z existujícího/nejběžnějšího vztahového adjektiva k fundujícímu substantivu: podmořský jako mořský. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se (v konkrétním či přeneseném slova smyslu) pod tím, co označuje základové substantivum.


Adjektiva téhož významu se tvoří také cirkumfixy ► pod- -ový, pod- -ní, pod- -ný, pod- -ovní.


SYN2010

14 lemmat: podmořský 489, podhorský 167, podzámecký 22, podtatranský 11, podzemský 6, podlidský 4, podmoskevský247 4, podbělohorský 3, podbranský 3, podměstský 3, podkrajský 2, podpetřínský 1, podroháčský 1, podsrpenský248 1.

PN

247   Jde o převzetí ruského podmoskovskij ← pod Moskvoj ,u Moskvy‘. Toto adjektivum tedy významem nezapadá mezi česká odvození cirkumfixem pod- -ský.

248   No panenko Maria podsrpenská, vidíš to? (z filmu Slunce, seno, jahody; tzv. hláška funguje jako upozornění na cosi hambatého). Korpus má psaní podle čas. Vlasta 23/2007; na internetu bývá psáno panenko Maria Podsrpenská – tak i v periodiku Blesk.cz. (pozn. JŠ)

Heslo 785/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018