O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 784/1097
Heslář
pod- -ový 
 
 
 

Stavba: pod- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: pod pultem  podpultový, pod pás(em) podpásový. Z předložky se stává prefix, sufix je takový, jaký má vztahové adjektivum k základovému substantivu: podpultový jako pultový. Takto odvozená adjektiva nesou význam nacházející se níže než to, co označuje základové substantivum (podjazykový ‚nacházející se pod jazykem‘). Často u nich ovšem dochází k dalšímu posunu, specifikaci významu: podnulový ‚jsoucí pod nulou, tj. pod bodem mrazu‘, podzvukový ‚jsoucí pod zvukem, tj. pod rychlostí zvuku‘. Většinou mohou být tato adjektiva interpretována také jako odvozená od adjektiv pomocí prefixu ► pod-: pod povrchempodpovrchový vs. povrchový podpovrchový. Některá mohou být interpretována také jako odvozená od substantiva s příslušnou předponou: pod tlakempodtlakový vs. tlakpodtlakpodtlakový.


SYN2010

Všech 20 lemmat: podprahový 85, podpovrchový 53, podkošový 48, podtlakový 21, podpásový 19, podlinkový 16, podzvukový 15, podpultový 12, podrozvahový 11, podúrovňový 11, podkorový 4, podsedlový 4, poddruhový 3, podhladinový 3, podklíčkový 3, podledovcový 3, podjazykový 2, podtextový 2, podlopatkový 1, podnulový 1.


Mezi nalezenými, ale zde nezohledňovanými výrazy jsou nejen pouhé řetězce nevykazující hledaný cirkumfix (podiový), ale i případy, ve kterých bylo jednoznačně nejdříve vytvořeno příslušné substantivum s prefixem (podpisový, podprsenkový, podmě-
tový
).

PN

Heslo 784/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018